دندانپزشکی دکتر نیک نژاد

واقع در خیابان ولیعصر بالاتر از پارک وی نرسیده به خیابان پسیان

ساعت کار : 15:00 - 20:00 روز های شنبه الی چهارشنبه

برای مراجعه حتما وقت قبلی گرفته شود

شماره تماس : 09353639823