مطب دندانپزشکی دکتر نیک نژاد واقع در خیابان ولیعصر بالاتر از پارک وی با خدمات دندانپزشکی در خدمت شما عزیزان می باشد

دندانپزشکی کودکان ، نوجوانان و بزرگسالان در این مطب انجام می شود. برای برقراری ارتباط با شماره 09390170247 تماس بگیرید

در این مطب تمامی پروتکل های بهداشتی در زمان کرونا رعایت می شود، لذا برای جلوگیری از ازدحام جمعیت در محیط مطب سعی کنید در زمان مقرر در مطب حضور پیدا کنید.